Uppdaterad den 15 mars 2021

Avsnitt 1 – Allmänna regler

 1. Från och med idag gäller dessa allmänna villkor & Villkor (“affärsvillkoren”) gäller när de gäller har accepterats av dig (“användaren” eller “du”) och (“oss”, „Vårt“ eller „vi“). Dessa affärsvillkor innehåller de allmänna affärsvillkoren för åtkomst och användning av denna webbplats och de anslutna teknologisystemen (vanligtvis kallad “Webbplats” eller “Företag”). Dessa affärsvillkor innehåller också användarvillkoren av webbplatsen såväl som användarens prenumeration på företagets e-post via t.ex. köp av företagets föreslagna onlinetjänster eller -produkter (kallas vanligtvis “Online tjänster”).
 2. Läs noga igenom dessa affärsvillkor och våra riktlinjer för dataskydd innan du använder våra webbplats och / eller innan du prenumererar på våra onlinetjänster. Genom överföring av information till, antingen genom användning av vår webbplats eller via prenumeration, köp eller användning av onlinetjänsten är du bunden till villkoren i de allmänna riktlinjerna för affärs- och dataskydd, inklusive ändringar eller ändringar av dessa affärsvillkor och / eller av sekretesspolicyn för dataskydd, som kan utföras under sina egna diskretion och när som helst. Om du inte håller med affärsvillkoren och dataskyddet uttalande är du inte skyldig att använda vår webbplats eller att prenumerera på någon av våra onlinetjänster, t.ex. köpa eller använda dem, och du kommer bara att kunna åtgärda situationen genom att avstå från att använda vår webbplats och våra onlinetjänster.

Avsnitt 2 – Överensstämmelse med affärsvillkoren

 1. Du förpliktar dig till alla statliga och lokala lagar och bestämmelser i förhållande till internetbeteende och överföring av information.
 2. Vi förbehåller oss rätten att, men tvingar oss inte, att övervaka din användning av vår webbplats och online tjänster för att verifiera att du följer dessa affärsvillkor, sekretesspolicyn för data och tillämplig lag.
 3. Vi förbehåller oss rätten att helt eller delvis vägra eller till och med ta bort publicering av information eller material som enligt eget gottfinnande skulle vara oacceptabelt, stötande eller i strid med dessa affärsvillkor, dataskyddsförklaring och / eller tillämplig lag.
 4. Genom att göra ett köp på den här webbplatsen ingår du ett avtal med oss (företaget) och våra villkor & Villkor, eftersom avtalsparten är ansvarig för sina kunder för tvisthantering, annullering, och återbetalningar relaterade till betalningar för köp på denna webbplats.

Avsnitt 3 – Användning av vår webbplats och onlinetjänster

 1. Du har endast rätt att använda vår webbplats för lagliga ändamål i enlighet med bestämmelserna i dessa affärsvillkor, sekretesspolicyn för data och tillämpliga lagar.
 2. Din användning av vår webbplats kan avbrytas av olika skäl när som helst, inklusive, men utan begränsningar för funktionsfel hos apparater, ständiga uppdateringar, underhåll eller reparation av vår webbplats eller någon annan andra aktiviteter som kan bedrivas efter eget gottfinnande och när som helst. förbehåller sig rätten att avbryta eller sluta när som helst, efter vårt gottfinnande och utan föregående meddelande, tillgången på vår webbplats, någon del eller funktion på vår webbplats.
 3. Du får inte försöka tillåta att en tredje part försöker fråga eller stödja dig att använda innehållet på webbplatsen (“innehåll”), för att skapa derivat eller för att använda innehåll för kommersiell användning skäl. Du får inte försöka tillåta en tredje part att försöka fråga eller stödja dig kringgå vår webbplats på något sätt för att imitera, avkoda, förstöra, ändra eller äventyra vår webbplats. Dessutom är det förbjudet att reproducera, ändra, vidarebefordra, sälja eller på annat sätt förmedla rättigheter till innehållet.
 4. Följande åtgärder, som förnekar din rätt att komma åt eller använda vår webbplats, såsom att använda vår online tjänster är det förbjudet att (a) bryta mot användarvillkoren för våra allmänna affärsvillkor, för våra uppgifter sekretesspolicy eller någon tillämplig lag; (b) att begränsa, hämma eller förhindra tillgång till användningen eller njutning av vår webbplats eller våra onlinetjänster; eller (c) förtal, missbruk, trakasserier eller hot mot andra personer genom användning av vår webbplats eller några onlinetjänster.
 5. Du bekräftar att du tar ensam ansvar för tillhandahållande och underhåll av alla apparater, hårdvara, programvara och kommunikationsverktyg samt för kostnader relaterade till tjänster kopplade till din tillgång till och användning av webbplatsen och våra onlinetjänster.

Avsnitt 4 – Immateriella rättigheter

 1. Namnet EcoFlame och relaterade varumärken, webbadresser och webbplats-domäner tillhör och drivs av oss (företaget).
 2. Alla grafiska verk, logotyper, sidrubriker, knappikoner, skript och beteckningar för tjänster ingår i upphovsrätt, tjänstemärken, varumärken och / eller handelsdräkt av (vanligtvis kallad „skyddad varumärken “). Du får inte använda skyddade varumärken utan föregående och uttryckt skriftligt tillstånd från företaget, något som alltid kan nekas enligt eget gottfinnande. gör inte innehar några upphovsrättsliga anspråk på namn, varumärke eller servicemärken till tredje part som visas på vårt hemsida. Alla namn, varumärken och servicemärken tillhör respektive ägare.
 3. Innehållet, nedladdningarna och annan data och information som visas innehåller eller är tillgängliga för ladda ner på vår webbplats, såväl som företagets varumärken och annan immateriell egendom rättigheter eller andra rättigheter i enlighet med materiell och immateriell egendom, som i enlighet med vår webbplats och onlinetjänster (vanligen kallad “immateriell egendom”) kommer att användas, utvecklas, består av, förkroppsligas i eller tillhandahålls, inklusive, men ändå utan att vara begränsad till alla texter, grafik, diagram, bilder, foton, illustrationer, konturteckningar, symboler och formatvariationer som är skyddad genom upphovsrätt, med andra ord, eller dess innehållsleverantörer är respektive licensinnehavare.
 4. Varje programvara som används för vår webbplats (“Programvaran”) tillhör eller är dess programvaruleverantörer och skyddas av USA: s och internationella upphovsrättslagar. Displayen, läsning, utskrift, nedladdning eller annan användning av immateriell egendom ger dig inte någon egendom rättigheter eller upphovsrätt till immateriella rättigheter eller programvaran.
 5. Du bär ensam ansvaret för skador som uppstår genom intrång i immateriella rättigheter rättigheter till eller en tredje part i förhållande till skyddade varumärken, immateriella rättigheter, programvaran och / eller andra skador, som en direkt eller indirekt följd av att du kopierar, distribuerar, överför, överför, publicera eller använda för ändamål som strider mot användarvillkoren för dessa affärsvillkor eller tillämplig lag, som uppstår med eller en tredje part.
 6. Oavsett eventuella invändningar härifrån kan webbplatsen erbjuda andra länkar för att underlätta för webbplatsanvändare. Ingen tredje parts leverantörswebbplats som är länkad till webbplatsen eller dess innehåll har utvecklats av företaget och verifierade inte innehållet på sådana webbplatser från tredje part och ansvarar inte för senare. Företaget erbjuder inga garantier, garantier eller garantier och tar inte över någon form ansvar för innehåll på andra tredjepartswebbplatser såsom innehåll som härrör från sådana webbplatser.

Avsnitt 5 – Elektronisk kommunikation

 1. Genom att använda vår webbplats eller våra onlinetjänster samtycker du till att få elektronisk kommunikation från företaget. Även om vi kan bestämma oss för att kommunicera med dig på ett annat sätt, kan vi också bara kommunicera med dig elektroniskt via e-post eller genom att publicera information på vår webbplats.

Avsnitt 6 – Leveransvillkor

 1. Alla beställningar är beroende av tillgängligheten av produkter. Om en produkt inte är tillgänglig vid tidpunkten för beställningen kommer vi att informera dig om detta och ersätta den totala beställningen med hjälp av din använda betalningsmetod.
 2. Produkterna som erbjuds på vår webbplats kan levereras till adresser som finns över hela världen. I händelse av att vi inte levererar eller inte kan leverera en vara till dig, kommer vi att kontakta dig direkt och omedelbart återbetala dig.
 3. En förväntad leveranstid kommer att meddelas dig så snart din beställning har utfärdats. Leveranstider är ungefärliga och börjar med leveranstid, inte med orderdatum. Leveranstider kan endast förstås som approximationer och är föremål för godkännande och godkännande av din beställning. Såvida inte om det finns oförutsägbara omständigheter kommer vi att göra allt vi kan leverera din beställning inom 30 kalenderdagar efter att du har gjort din beställning. Arbetsdagar omfattar måndag till fredag och exkluderar helgdagar. De leveransdatum kan också variera beroende på leveransföretagets verksamhet, leveransplats, leveransmetod och de beställda produkterna, vissa extrema situationer som pandemi, säsongsfördröjningar (Helgdagar eller stora försäljningar). Produkter kan också levereras separat. Så snart artikeln har skickats, vi ställ leveransens spårningsnummer till ditt förfogande.
 4. Leveranskostnader baseras på vikten på din beställning och leveransmetoden. För att ta reda på det hur mycket din beställning kommer att kosta, lägg bara till önskad produkt i din varukorg och gå till kolla upp. När du öppnar betalningssidan visas leveranskostnaderna. Ytterligare leveranskostnader kan uppstå om leveranser sker till avlägsna områden eller består av större eller tyngre föremål. Du kommer bli informeras om avgifterna på betalningssidan.
 5. Om skadan ska ses på förpackningen under leveransen, vänligen meddela oss inom 30 kalendrar dagar efter leverans genom att nå oss via kontakter som tillhandahålls här. Vi kommer gärna erbjuda dig en gratis ersättning.
 6. Om du har frågor om leverans och leverans av din beställning kan du få mer information genom att nå oss via kontakter som tillhandahålls här.

Avsnitt 7 – Återbetalningsriktlinjer

 1. Riktlinjerna för återbetalning gäller för ditt köp av ett material eller en produkt som erbjuds via webbplatsen (vanligtvis kallad “produkt”). Om du måste skicka tillbaka en defekt eller skadad produkt kan du skicka tillbaka produkten till företaget inom trettio (30) kalenderdagar efter leverans för att ansöka om återbetalning så länge följande allmänna affärsvillkor uppfyller våra Returer & Annullering.

Avsnitt 8 – Undantag från ansvar för intresseföretag

 1. När som helst kan företaget stödja, främja eller föreslå tjänster och / eller produkter. Företagen förslag baseras uteslutande på företagets tro att tjänsterna eller produkten är värdefulla för konsumenten, baserat på lämplig bedömning via och / eller förhållandet mellan företaget och företaget leverantör / tillverkare av sådana tjänster och produkter och / eller tidigare användning av sådana tjänster och produkter. De Företaget kan skaffa tjänster / produkter för att granska dem. Företaget försöker göra ett opartiskt granskning av sådana tjänster och produkter.
 2. Om en tjänst eller en produkt inte överensstämmer med kundens normer eller förväntningar, eller om den rankas som osäker eller möjligen osäker, denna kunskap kommer att ingå i motsvarande granskning relevanta tjänster och produkter. Oavsett ovanstående ska ingen granskning förstås som en garanti, representation eller garanti för att en tjänst eller produkt är tillräcklig för ett specifikt ändamål, och ingen person ska förlita sig på en granskning för att besluta att köpa, få eller använda en tjänst eller en produkt. De beslutet att använda någon tjänst eller produkt som tillhandahålls en granskning är fortfarande ensam ansvar för person som har använt sådana tjänster och produkter och inte är ansvarig för användningen av sådana tjänster och produkter av en person.

Avsnitt 9 – Begränsning av företagets ansvar

 1. Varje ansvar för företaget, vare sig det gäller kontrakt, skadestånd, oaktsamhet eller annat, är endast giltigt i dess helhet för direkta och faktiska skador och kan inte överträffa de kostnader som kunden har fått från användaren i samband med användning, registrering och prenumeration på onlinetjänster. Företaget är inte ansvarigt för förluster, skador, fordringar, kostnader, kostnader eller andra skyldigheter som uppstår direkt eller indirekt från användning eller beroende av innehåll från webbplatsen eller onlinetjänster. Utan begränsningar är det inte företaget ansvarig eller ansvarig för förluster eller skador i direkt eller indirekt koppling till:
  1. Varje förlust i någon form;
  2. Oförmågan eller förseningen av åtkomsten i samband med användningen av webbplatsen eller några länkar till andra webbplatser eller något innehåll däri;
  3. Någon form av användning av innehållet på webbplatsen, som möjligen är olämpligt för deras avsedda syfte eller gör det motsvarar inte branschens norm.

Avsnitt 10 – Ändringar

 1. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra dessa affärsvillkor. Läsa dessa affärsvillkor regelbundet för att verifiera att det finns nya ändringar. På den här webbplatsen, vi kommer att publicera alla tillkännagivanden som rör eventuella ändringar och tillägg som kommer att göras till dessa affärsvillkor. Ändringar kommer inte att gälla retroaktivt och är tillämpliga från och med den offentliggörande. Ändringar som påverkar nya funktioner i onlinetjänsterna, till exempel de ändringar som finns göras på juridiska grunder.

Avsnitt 11 – Tillämplig lag

 1. Dessa villkor har konstruerats i enlighet med EU: s lagar som reglerar konsumenternas rättigheter. Dessa villkor och hela rättsliga förhållanden mellan dig och oss ska vara föremål för lagstiftningen i Republiken Litauen, utom i fall, om konsumentförhållandena som reglerar lagar skulle fastställa en specifik tillämplig lag eller jurisdiktion.