Aktualizacja 15 marca 2021 r.

Sekcja 1 – Zasady ogólne

 1. Od dnia dzisiejszego, niniejsze ogólne warunki handlowe (“Warunki handlowe”) będą obowiązywać, ponieważ zostały zaakceptowane przez użytkownika (“użytkownik” lub “ty”) i (“my”, “nasz” lub “my”). Niniejsze warunki handlowe zawierają ogólne warunki handlowe dotyczące dostępu i korzystania z niniejszej strony internetowej oraz połączonych systemów technologicznych (zwanych powszechnie “stroną internetową” lub “firmą”). Niniejsze warunki handlowe zawierają również warunki korzystania ze strony internetowej, jak również subskrypcji użytkownika do biznesowej poczty elektronicznej Firmy, poprzez np. zakup proponowanych przez Firmę usług online lub produktów (zwanych powszechnie “Usługami online”).
 2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami handlowymi oraz naszymi wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych przed skorzystaniem z naszej strony internetowej i/lub przed subskrypcją naszych usług online. Poprzez przekazanie informacji, czy to za pośrednictwem naszej strony internetowej, czy też poprzez subskrypcję, zakup lub korzystanie z usług online, użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania warunków ogólnych warunków handlowych i wytycznych dotyczących ochrony danych, w tym zmian lub rewizji tych warunków handlowych i/lub oświadczenia o ochronie danych, które może podjąć według własnego uznania i w dowolnym czasie. W przypadku, gdy nie zgadzasz się z warunkami handlowymi i oświadczeniem o ochronie danych osobowych, nie jesteś zobowiązany do korzystania z naszej strony internetowej lub subskrybowania którejkolwiek z naszych usług online, takich jak zakup lub korzystanie z nich, a będziesz mógł naprawić sytuację tylko poprzez powstrzymanie się od korzystania z naszej strony internetowej i naszych usług online.

Sekcja 2 – Zgodność z warunkami działalności

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich stanowych i lokalnych praw i przepisów dotyczących zachowania w Internecie i przekazywania informacji.
 2. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie zobowiązujemy się, do nadzorowania korzystania z naszej strony internetowej i usług online w celu sprawdzenia zgodności z niniejszymi warunkami handlowymi, oświadczeniem o ochronie danych osobowych i obowiązującym prawem.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej lub częściowej odmowy lub nawet usunięcia publikacji informacji lub materiałów, które według naszego uznania byłyby niedopuszczalne, obraźliwe lub naruszałyby niniejsze warunki handlowe, oświadczenie o ochronie danych i/lub obowiązujące prawo.
 4. Dokonując zakupu na tej stronie internetowej, zawierasz umowę z nami (Firmą) i naszymi Warunkami Handlowymi, ponieważ strona umowy jest odpowiedzialna za swoich klientów w zakresie zarządzania sporami, anulacjami i zwrotami związanymi z płatnościami za zakupy dokonane na tej stronie.

Sekcja 3 – Korzystanie z naszej strony internetowej i usług online

 1. Jesteś upoważniony do korzystania z naszej strony internetowej tylko w celach zgodnych z prawem, zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków handlowych, oświadczeniem o ochronie danych osobowych i obowiązującymi przepisami.
 2. Korzystanie z naszej strony internetowej może zostać przerwane z różnych powodów w dowolnym momencie, w tym, ale bez ograniczeń na wadliwe działanie urządzeń, ciągłe aktualizacje, konserwacja lub naprawa naszej strony internetowej, lub wszelkie inne działania, które mogą prowadzić według własnego uznania i w dowolnym czasie. zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub przerwania w dowolnym momencie, według naszego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, dostępność naszej strony internetowej, każdej części lub funkcji naszej strony internetowej.
 3. Nie wolno próbować pozwalać osobom trzecim na próby podpowiadania lub wspierania użytkownika w korzystaniu z zawartości strony internetowej (“zawartość”), tworzenia dzieł pochodnych lub wykorzystywania zawartości w celach komercyjnych. Nie wolno próbować lub pozwalać osobom trzecim na próby nakłaniania lub wspierania w obchodzeniu naszej strony internetowej w jakikolwiek sposób, naśladować, dekodować, niszczyć, zmieniać lub narażać na szwank naszą stronę internetową. Ponadto zabronione jest powielanie, zmienianie, przekazywanie, sprzedawanie lub inne przekazywanie praw do treści.
 4. Następujące działania, które negują Twoje prawo do dostępu lub korzystania z naszej strony internetowej, takie jak korzystanie z naszych usług online, są zabronione, aby (a) naruszyć warunki korzystania z naszych ogólnych warunków handlowych, naszego oświadczenia o prywatności danych lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa; (b) ograniczyć, utrudnić lub uniemożliwić jakikolwiek dostęp do korzystania z naszej strony internetowej lub naszych usług online; lub (c) pomówić, nadużywać, nękać lub grozić innym osobom poprzez korzystanie z naszej strony internetowej lub jakichkolwiek usług online.
 5. Potwierdzasz, że bierzesz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie i utrzymanie wszystkich urządzeń, sprzętu, oprogramowania i narzędzi komunikacyjnych, jak również za koszty związane z usługami związanymi z dostępem i korzystaniem z witryny i naszych usług online.

Sekcja 4 – Prawa własności intelektualnej

 1. Nazwa Visionfocus i związane z nią nazwy marek, adresy URL i domeny internetowe są własnością i są obsługiwane przez nas (Firmę).
 2. Wszystkie grafiki, loga, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty i oznaczenia usług są częścią praw autorskich, marek usług, znaków towarowych i/lub szat handlowych (zwanych powszechnie “chronionymi znakami towarowymi”). Nie wolno używać chronionych znaków towarowych bez uprzedniego i wyraźnego pisemnego upoważnienia Firmy, które zawsze może zostać odrzucone według jej własnego uznania. nie posiada żadnych roszczeń z tytułu praw autorskich do nazw, znaków towarowych lub usługowych osób trzecich, które pojawiają się na naszej stronie. Wszelkie nazwy, znaki towarowe i usługowe są własnością odpowiednich właścicieli.
 3. Zawartość, pliki do pobrania oraz inne dane i informacje, które pojawiają się są zawarte lub dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej, jak również znaki firmy i inne własności intelektualnej, prawa własności lub inne prawa zgodnie z materialną i niematerialną własnością, które zgodnie z naszą stroną internetową i usługami online (powszechnie określane jako “własność intelektualna”) będą wykorzystywane, opracowana, składa się, jest zawarta lub dostarczona, w tym, ale bez ograniczenia do wszystkich tekstów, grafiki, wykresów, zdjęć, ilustracji, line art, symboli i odmian formatu, które są chronione prawami autorskimi, innymi słowy, lub dostawcy treści są odpowiednimi licencjobiorcami.
 4. Każde oprogramowanie, które jest używane na naszej stronie internetowej (“Oprogramowanie”) jest własnością lub jego dostawców oprogramowania i jest chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawo autorskie. Wyświetlanie, czytanie, drukowanie, pobieranie lub jakiekolwiek inne rodzaje korzystania z własności intelektualnej nie dają Państwu żadnych praw własności ani praw autorskich do własności intelektualnej lub oprogramowania.
 5. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za szkody, które powstaną w wyniku naruszenia praw własności intelektualnej lub strony trzeciej w odniesieniu do chronionych znaków towarowych, własności intelektualnej, oprogramowania i/lub innych szkód, jako bezpośrednia lub pośrednia konsekwencja kopiowania, rozpowszechniania, przekazywania, przesyłania, publikowania lub poprzez wykorzystanie do celów niezgodnych z warunkami użytkowania niniejszych warunków handlowych lub obowiązującym prawem, które powstaną u Ciebie lub strony trzeciej.
 6. Niezależnie od wszelkich zastrzeżeń zawartych w niniejszym dokumencie, strona może oferować inne linki dla wygody użytkownika strony. Żadna strona internetowa dostawcy osób trzecich, która jest połączona z tą stroną lub jej zawartością nie została opracowana przez Spółkę i nie zweryfikowała ona treści takich stron internetowych osób trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Spółka nie oferuje żadnych gwarancji, poręczeń ani zabezpieczeń i nie przejmuje żadnej formy odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych osób trzecich, takich jak treści pochodzące z tych stron.

Sekcja 5 – Komunikacja elektroniczna

 1. Korzystając z naszej strony internetowej lub naszych usług online, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji drogą elektroniczną. Chociaż możemy zdecydować się na komunikację z Państwem w inny sposób, możemy również komunikować się z Państwem wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub publikując informacje na naszej stronie internetowej.

Sekcja 6 – Warunki dostawy

 1. Wszystkie zamówienia są uzależnione od dostępności produktów. W przypadku, gdy produkt nie jest dostępny w momencie składania zamówienia, poinformujemy Cię o tym i zwrócimy całość zamówienia za pomocą użytej przez Ciebie metody płatności.
 2. Produkty oferowane na naszej stronie internetowej mogą być dostarczone pod adresy znajdujące się na całym świecie. W przypadku, gdy nie dostarczymy lub nie będziemy w stanie dostarczyć Ci przedmiotu, skontaktujemy się z Tobą bezpośrednio i niezwłocznie zwrócimy Ci pieniądze.
 3. Przewidywany czas dostawy zostanie przekazany Państwu zaraz po wystawieniu zamówienia. Czasy dostawy są przybliżone i rozpoczynają się od czasu dostawy, a nie od daty zamówienia. Terminy dostaw mogą być rozumiane jedynie jako przybliżone i są uzależnione od przyjęcia i zatwierdzenia zamówienia. O ile nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby dostarczyć zamówienie w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia. Dni robocze obejmują dni od poniedziałku do piątku i nie obejmują świąt państwowych. Termin dostawy może również ulec zmianie ze względu na działalność firmy kurierskiej, miejsce dostawy, sposób dostawy oraz zamówione produkty, niektóre sytuacje ekstremalne, takie jak pandemia, opóźnienia sezonowe (Święta lub duże wyprzedaże). Produkty mogą być również dostarczane oddzielnie. Jak tylko przedmiot zostanie wysłany, oddajemy do Państwa dyspozycji numery śledzenia przesyłki.
 4. Koszty dostawy zależą od wagi zamówienia oraz sposobu dostawy. Aby dowiedzieć się, ile będzie kosztować Twoje zamówienie, wystarczy dodać wybrany produkt do koszyka i przejść do kasy. Po otwarciu strony płatności zostaną wyświetlone koszty dostawy. Dodatkowe koszty dostawy mogą być poniesione, jeśli dostawy są realizowane do odległych obszarów lub składają się z większych lub cięższych przedmiotów. Zostaniesz poinformowany o opłatach na stronie płatności.
 5. W przypadku, gdy podczas dostawy na opakowaniu widoczne będą uszkodzenia, prosimy o poinformowanie nas o tym w ciągu 30 dni kalendarzowych od dostawy, kontaktując się z nami za pośrednictwem podanych tutaj kontaktów. Z przyjemnością zaproponujemy Państwu bezpłatną wymianę.

Jeśli masz pytania związane z dostawą i wysyłką zamówienia, możesz uzyskać więcej informacji, docierając do nas za pośrednictwem kontaktów podanych tutaj.

Sekcja 7 – Wytyczne dotyczące refundacji

 1. Wytyczne dotyczące zwrotu pieniędzy mają zastosowanie do zakupu materiału lub produktu oferowanego za pośrednictwem strony internetowej (zwanego potocznie “Produktem”). W przypadku konieczności odesłania wadliwego lub uszkodzonego produktu, można odesłać produkt do Spółki w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od dostawy, aby ubiegać się o zwrot pieniędzy, o ile poniższe ogólne warunki biznesowe są zgodne z naszą Polityką zwrotów i anulowania

Sekcja 8 – Wyłączenie odpowiedzialności spółek powiązanych

 1. W każdej chwili Firma może wspierać, promować lub sugerować usługi i/lub produkty. Sugestie Firmy oparte są wyłącznie na przekonaniu Firmy, że usługi lub produkt są wartościowe dla konsumenta, w oparciu o odpowiednią ocenę poprzez i/lub relacje pomiędzy Firmą a dostawcą/producentem takich usług i produktów i/lub wcześniejsze korzystanie z takich usług i produktów. Firma może uzyskać usługi/produkty w celu ich oceny. Firma stara się przeprowadzić bezstronną recenzję takich usług i produktów.
 2. W przypadku, gdy usługa lub produkt nie odpowiada normom lub oczekiwaniom Klienta, lub gdy jest sklasyfikowana jako niezabezpieczona lub potencjalnie niezabezpieczona, wiedza ta zostanie uwzględniona w odpowiedniej recenzji odpowiednich usług i produktów. Niezależnie od powyższego, żadna recenzja nie może być rozumiana jako gwarancja, oświadczenie lub zapewnienie o adekwatności jakiejkolwiek usługi lub produktu do określonego celu, a żadna osoba nie może polegać na recenzji w celu podjęcia decyzji o zakupie, uzyskaniu lub korzystaniu z usługi lub produktu. Decyzja o skorzystaniu z jakiejkolwiek usługi lub produktu, którego dotyczy recenzja pozostaje w wyłącznej gestii osoby, która skorzystała z takich usług i produktów i nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z takich usług i produktów przez daną osobę.

Rozdział 9 – Ograniczenie odpowiedzialności Spółki

 1. Jakakolwiek odpowiedzialność Firmy, czy to na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania lub w inny sposób, jest ważna w całości tylko za bezpośrednie i rzeczywiste szkody i nie może przekraczać kosztów otrzymanych przez Klienta od użytkownika w związku z korzystaniem, rejestracją i subskrypcją usług online. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, roszczenia, koszty, wydatki lub inne zobowiązania, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z korzystania lub polegania na treściach zawartych na stronie internetowej lub w usługach online. Bez ograniczeń, Spółka nie jest odpowiedzialna za straty lub szkody w bezpośrednim lub pośrednim związku z:

1.1. Wszelkie straty w jakiejkolwiek formie;

1.2. Niezdolnością lub opóźnieniem w dostępie w związku z korzystaniem ze strony internetowej, lub jakichkolwiek linków do innych stron internetowych lub jakichkolwiek treści w nich zawartych;

1.3. Jakąkolwiek formą wykorzystania treści zawartych na stronie internetowej, która ewentualnie nie nadaje się do zamierzonego celu lub nie odpowiada normom branżowym.

Sekcja 10 – Zmiany

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków handlowych w dowolnym czasie i według własnego uznania. Należy regularnie czytać niniejsze warunki handlowe, aby sprawdzić, czy nie zostały wprowadzone nowe zmiany. Na tej stronie internetowej będziemy publikować wszelkie ogłoszenia dotyczące zmian i uzupełnień, które zostaną wprowadzone do niniejszych warunków handlowych. Zmiany nie będą obowiązywały wstecz i będą miały zastosowanie od daty publikacji. Zmiany, które mają wpływ na nowe funkcje usług online, takie jak zmiany, które są dokonywane z przyczyn prawnych.

Sekcja 11 – Prawo właściwe

 1. Niniejsze Warunki zostały skonstruowane zgodnie z przepisami UE regulującymi prawa konsumentów. Niniejsze Warunki oraz całość stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikiem a nami podlega prawu Republiki Litewskiej, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy regulujące stosunki konsumenckie określałyby szczególne prawo lub jurysdykcję.