Uppdaterad den 15 mars 2021

DITT PRIVACY ÄR VIKTIGT FÖR OSS. Genom att använda vår webbplats godkänner du insamling, användning och överföring av DINA PERSONUPPGIFTER FÖR BEHANDLING SOM BESKRIVS I DENNA PRIVATPOLITIK.

Vårt uppdrag är att vara transparent om de uppgifter vi samlar in om dig, hur vi behandlar uppgifterna och varför och till vem dessa uppgifter avslöjas. Denna sekretesspolicy har effekt när du använder våra webbplatser i enlighet med våra Villkor & Betingelser.

För invånare i Europeiska unionen: För att uppfylla kraven i de europeiska allmänna uppgifterna Skyddsförordningen (GDPR) för våra europeiska användare, denna integritetspolicy beskriver den rättsliga grund som vi använder behandla dina personuppgifter och tillhandahålla annan information som krävs enligt GDPR.

Avsnitt 1 – Vad gör vi med din information

 1. När du köper något från vår butik, som en del av köp- och försäljningsprocessen, samlar vi in personlig information du ger oss såsom namn, efternamn, e-postadress, adress, betalningsmetod och datum för inköp. All denna information är avgörande för ingåendet av avtalet, förlikningar, leverans av varor som beställts av användaren, användaren för att utöva eventuella konsumenträttigheter som de kan ha (t.ex. återkallande av kontrakt, lagstadgad garanti).
 2. När du surfar på vår webbplats får vi också automatiskt din dators IP-adress (Internet Protocol) för att förse oss med information som hjälper oss att lära oss mer om din webbläsare och ditt operativsystem.
 3. E-postmarknadsföring (om tillämpligt och när det är lagligt tillåtet): Med ditt tillstånd och förutsatt att det är lagligt i din jurisdiktion kan vi inom tidsfrister som tillåts enligt lag skicka dig e-postmeddelanden om vår webbplats, nya produkter och tjänster och andra uppdateringar. Med “tillstånd” menar vi uttryckligt och bevisbart tillstånd som beviljats av du. Ett tillstånd att skicka kommersiell eller marknadsförande e-post kan ske genom något av följande fall som vi anser som den befintliga affärsrelationen med eller förfrågan från dig:
  1. Ange din e-postadress på vår webbplats utan indikation på att du inte vill bli mailad.
  2. Ange din e-postadress som en del av försöket att beställa eller beställa en produkt eller tjänst från oss med ingen indikation på att du inte vill bli mailad.
  3. Ange din e-postadress som en del av en övergiven vagn utan indikation på att du inte vill vara e-mailade.
  4. Ange din e-postadress som en del av deltagande i tävlingar, evenemang eller undersökningar som genomförs av oss och Vi har informerat dig om att vi kommer att skicka e-postmeddelanden till dig.
  5. Prenumerera på ett nyhetsbrev via e-post genom att fylla i ett formulär på vår webbplats.
  6. Varje gång du har fyllt i ett formulär har du markerat en kryssruta för opt-in som anger din villighet att kontaktas via e-post förutsatt att kryssrutan inte är markerad som standard och vi har informerat dig om det e-postens karaktär kommer att vara kommersiell.
  7. Ange din e-postadress på vår webbplats utan indikation på att du inte vill bli mailad.
  8. Ange din e-postadress som en del av försöket att beställa eller beställa en produkt eller tjänst från oss med ingen indikation på att du inte vill bli mailad.
  9. Ange din e-postadress som en del av en övergiven vagn utan indikation på att du inte vill vara e-mailade.
  10. Ange din e-postadress som en del av deltagande i tävlingar, evenemang eller undersökningar som genomförs av oss och Vi har informerat dig om att vi kommer att skicka e-postmeddelanden till dig.
  11. Prenumerera på ett nyhetsbrev via e-post genom att fylla i ett formulär på vår webbplats.
  12. Varje gång du har fyllt i ett formulär har du markerat en kryssruta för opt-in som anger din villighet att kontaktas via e-post förutsatt att kryssrutan inte är markerad som standard och vi har informerat dig om det e-postens karaktär kommer att vara kommersiell.
 4. Alla marknadsförings-e-postmeddelanden ska på ett tydligt sätt innehålla ett meddelande som du utan avgifter för dig kan välja bort ta emot fler marknadsförings-e-postmeddelanden från oss. Alla marknadsförings-e-postmeddelanden ska framträdande visa ett klick avsluta prenumerationen eller välja bort alternativet. När du har valt bort eller avslutat prenumerationen ska vi omedelbart avstå från skicka e-postmeddelanden till dig.
 5. Vi kan använda din personliga information, inklusive men inte begränsat till ditt namn, adress, telefon, e-post adress och annan relevant information för att bedriva vår verksamhet, förbättra våra webbplatser, utveckla nya produkter och tjänster, tillhandahålla information och support, för att bättre förstå dina behov och intressen, personalisera kommunikation och reklam, uppfyller avtalsenliga skyldigheter och främjar i allmänhet en kvalitetsupplevelse för du. Vi kan till exempel använda din personliga information, inklusive din e-postadress, för att:
  1. Kommunicera, interagera och bygg vår relation med dig;
  2. Anpassa innehållet, produkterna och tjänsterna som erbjuds dig;
  3. Kontakta dig med information om oss och anslutna tredje parter;
  4. Behandla, fullfölja och följa upp transaktioner och förfrågningar om produkter, tjänster, support och information;
  5. Verifiera din behörighet att komma in och använda våra tjänster;
  6. Delta i marknadsundersökningar och analyser;
  7. Mät, analysera och förbättra våra produkter och tjänster, effektiviteten på våra webbplatser och våra Reklam och marknadsföring;
  8. Följ lagkraven;
  9. Ge inriktningsannonsering, inklusive användning av ominriktningsteknik;
  10. Skicka marknadsföringsmaterial till dig, till exempel via e-post, inklusive vårt nyhetsbrev, och för att meddela dig om produkter och tjänster som vi tror skulle vara av intresse för dig;
  11. Avskräcka, upptäcka och förhindra bedrägerier och andra förbjudna eller olagliga aktiviteter; eller
  12. Informera dig om nya tjänster, släpp, kommande evenemang och ändringar i våra villkor eller integritetspolicy.
 6. Du kan hantera ditt mottagande av e-postmeddelanden för marknadsföring och icke-transaktioner genom att klicka på Länken “avregistrera dig” längst ner i vår e-post för marknadsföring och icke-transaktioner. Om någon när du väljer att inte ta emot våra e-postmeddelanden eller nyhetsbrev kan du också välja bort eller prenumerera genom att kontakta oss via kontakter som tillhandahålls här, genom att följa instruktionerna för borttagning i e-postmeddelandet eller nyhetsbrev.
 7. Begäran att välja bort e-postlistan ska omedelbart tillgodoses. Du kanske inte kan välja bort all informationsdelning, dock, såsom informationsdelning med kreditkortprocessorer i samband med produkter eller tjänster som du beställer från oss. Medan vi erbjuder dig viss kontroll över marknadsföringskommunikation, vissa transaktioner, förhållanden och lagligen krävs kommunikation påverkas inte av valen du har gjort om marknadsföringskommunikation.
 8. Vi förbehåller oss rätten att släppa och avslöja all personlig information som släkt eller tillhandahålls av dig till lag verkställighet eller andra statliga tjänstemän som vi, enligt vårt eget och absoluta gottfinnande, anser vara nödvändiga för följa alla tillämpliga lagar eller på begäran av någon statlig enhet eller myndighet.
 9. Vi antar att alla besökare och användare på vår webbplats har läst detta dokument noggrant och godkänner det innehåll. Om någon inte håller med denna integritetspolicy, bör de avstå från att använda vår webbplats. Vi förbehåller sig rätten att ändra vår integritetspolicy efter behov.
 10. All information som lagras på vår webbplats behandlas konfidentiellt. All information lagras säkert och är endast åtkomlig av auktoriserad personal. Vi implementerar och underhåller lämplig teknisk, säkerhet och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling och användning, och mot oavsiktlig förlust, förstörelse, skada, stöld eller avslöjande.

Avsnitt 2 – Samtycke som grund

 1. När du ger oss personlig information för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, placera ett beställa, ordna en leverans eller returnera ett köp, godkänner du att vi samlar in din personliga information och bara använda den av den specifika anledningen.
 2. Om vi ber om din personliga information av sekundär anledning kommer vi antingen att be dig direkt om din uttryckt samtycke eller ge dig möjlighet att säga nej.
 3. Om du ändrar dig efter att du har valt dig kan du återkalla ditt samtycke för att vi ska kontakta dig med framtiden verkan och utan att det påverkar lagligheten i behandlingen av dina personuppgifter baserat på ditt samtycke tillhandahålls innan du drog tillbaka det, när som helst, genom att nå oss via kontakter som tillhandahålls här. Du kanske inte kan välja bort all informationsdelning, t.ex. informationsdelning med kreditkortsprocessorer i samband med produkter eller tjänster som du beställer från oss. Vissa transaktioner, förhållanden och lagligen krävs kommunikation påverkas inte av val du har gjort om informationsdelning. Beroende på tjänst, insamling och användning av din personliga Data kan krävas för att tjänsterna ska fungera.
 4. Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för en rad olika syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. I i vissa fall krävs inte separat samtycke, inklusive:
  1. För att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig;
  2. För att uppfylla juridiska skyldigheter eller efterlevnad av lagar, förordningar, domstolsbeslut eller andra juridiska skyldigheter eller för att hjälpa till med en utredning; eller
  3. För legitima intressen eller för att driva vår verksamhet och tillhandahålla tjänsterna, förutom att utföra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig för vårt företags “legitima intressen” i syfte att tillämpa lag – utom när det åsidosätts av de intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av Personlig information.
 5. Du kan när som helst begära att redigera, uppdatera, komma åt eller ta bort din information genom att nå oss via kontakter tillhandahålls här. Vi ska omedelbart följa mottagandet av meddelandet, radera Personuppgifter från våra register och, efter avslutad transaktion, följer alla rimliga uppgifter instruktioner med avseende på radering av kvarvarande personuppgifter. Vi kommer inte att lagra data längre än är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka det samlades in eller som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller föreskrifter.

Avsnitt 3 – Utlämnande

 1. Vi kan avslöja dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i tidigare avsnitt i denna sekretess Policy och på följande sätt:
  1. Till dotterbolag och partners: Med företag eller företag som ägs eller kontrolleras av oss och internt inom vårt företag för att tillhandahålla och förbättra tjänster för marknadsföringsändamål och för reklam.
  2. Till tjänsteleverantörer och leverantörer: Med affärspartners, marknadsföringspartner och leverantörer att tillhandahålla, förbättra och anpassa våra tjänster.
  3. För reklam och marknadsföring: Med reklam- och marknadsföringspartner för reklam och marknadsföring syften, med ditt samtycke, för våra räkning och för tredje parts räkning, inklusive sociala nätverk eventuella leverantörer.
  4. För vissa analyser och förbättringar: med vissa företag för analys och förbättring av Våra tjänster.
  5. För juridisk efterlevnad, brottsbekämpning och allmän säkerhet: Med brottsbekämpning, myndigheter eller tillsynsorgan, lagliga myndigheter eller andra auktoriserade tredje parter för att följa lagar, förordningar, domstolsbeslut eller andra rättsliga skyldigheter eller att hjälpa till med en utredning, för att skydda och försvara våra rättigheter och egendom, eller rättigheter eller säkerhet för tredje part, för att genomdriva våra användarvillkor, detta Sekretesspolicy, eller avtal med tredje part, eller i syfte att förebygga brott.

Avsnitt 4 – Tjänster från tredje part

 1. I allmänhet kommer de tredjepartsleverantörer som används av oss bara att samla in, använda och avslöja din information till nödvändigt för att de ska kunna utföra vissa tjänster de tillhandahåller oss. Vissa tjänster från tredje part, som betalningsportaler och andra transaktions- eller betalningsbehandlare måste följa säkerheten standarder som åläggs dem, till exempel PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), som är en uppsättning säkerhetsstandarder utformade för att säkerställa att alla betalningsbehandlare som accepterar, bearbetar, lagrar eller sänder kreditkortsinformation upprätthåller en säker miljö. Alla gatewayar för direktbetalning följer PCI-DSS, som är en gemensam insats av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover, för att skydda hantering av kortdata.
 2. Även om vi inte lagrar dina kreditkortsuppgifter, sådana betalningsportaler och andra transaktioner eller betalningsprocessorer, under PCI-DSS, får lagra dina transaktionsuppgifter så länge det är nödvändigt för att slutföra transaktionen och därefter så länge som det krävs enligt lag.
 3. Sådana tredjeparts betalningsportaler och andra betalningstransaktionsbehandlare och andra tredje parter har deras egen integritetspolicy med avseende på den information som vi är skyldiga att ge dem för din köprelaterade transaktioner.
 4. För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy så att du kan förstå hur som din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.
 5. Kom ihåg i synnerhet att vissa leverantörer kan vara belägna i eller ha anläggningar som finns i ett annan jurisdiktion än antingen du eller oss. Så om du väljer att fortsätta med en transaktion som involverar tjänster från en tredjepartstjänstleverantör, då kan din information bli föremål för lagarna i jurisdiktion (er) där tjänsteleverantören eller dess anläggningar finns.
 6. När du lämnar vår webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation är du inte längre regleras av denna integritetspolicy eller vår webbplats användarvillkor.

Avsnitt 5 – Länkar

 1. Observera att denna sekretesspolicy inte gäller för företag som vi inte äger eller kontroll eller till människor som vi inte anställer eller hanterar. Vi tillhandahåller dessa länkar bara för din bekvämlighet. Vi har ingen kontroll över, granskar inte och ansvarar inte för tredjepartswebbplatser, deras innehåll eller något annat varor eller tjänster tillgängliga via tredjepartswebbplatserna.
 2. Vår integritetspolicy gäller inte tredjepartswebbplatser, och all information du tillhandahåller till tredjepartswebbplatser, du tillhandahålla på egen risk.
 3. Vi uppmuntrar dig att granska sekretesspolicyn för alla webbplatser från tredje part som du interagerar med.

Avsnitt 6 – Säkerhet

 1. För att skydda din personliga information tar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att den inte förloras, missbrukas, öppnas, avslöjas, ändras eller förstörs på ett felaktigt sätt.
 2. Om du ger oss känslig information, såsom inloggningsuppgifter och kreditkortsinformation, då sådan information krypteras med hjälp av Secure Socket Layer Technology (SSL) och lagras med AES-256 kryptering.
 3. Även om ingen metod för överföring via Internet eller elektronisk lagring är 100% säker, använder vi generellt accepterade kommersiella standarder för att skydda din personliga information.

Avsnitt 7 – Brott

 1. Om inte annat är förbjudet enligt tillämplig lag, kommer vi att meddela dig så snart det är rimligt möjligt under omständigheterna men under alla omständigheter senast inom 72 timmar efter att ha blivit medveten om något oavsiktlig, obehörig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller avslöjande av eller tillgång till, personlig Uppgifter (“Säkerhetsintrång”) som sannolikt kommer att leda till en hög risk för att negativt påverka individers rättigheter och frihet. Sådan anmälan ska innehålla:
  1. En detaljerad beskrivning av säkerhetsöverträdelsen;
  2. Den typ av data som var föremål för säkerhetsbrottet.
 2. I sådana fall (“Säkerhetsbrott”) kommer vi att kommunicera:
  1. Namnet och kontaktuppgifterna för vår dataskyddsombud eller andra kontaktpunkter där mer information kan erhållas;
  2. En beskrivning av de troliga konsekvenserna av säkerhetsöverträdelsen;
  3. En beskrivning av de åtgärder som vi har vidtagit eller föreslagit för att ta itu med säkerhetsbrottet, inklusive, i förekommande fall, åtgärder för att mildra dess eventuella negativa effekter,
  4. Dessutom i en sådan anmälan eller därefter så snart sådan information kan samlas in eller på annat sätt blir tillgänglig, all annan information som du rimligen kan begära i samband med säkerhetsöverträdelsen.
 3. Vi kommer att vidta omedelbara åtgärder för att undersöka säkerhetsöverträdelsen och ska använda branschstandard, kommersiellt rimliga ansträngningar för att mildra effekterna av sådana säkerhetsöverträdelser i enlighet med dess skyldigheter nedan och, med förbehåll för ditt tidigare skriftliga avtal, att utföra alla återhämtningar eller andra åtgärder som är nödvändiga för avhjälpa säkerhetsbrottet. Om inte det krävs enligt tillämplig sekretesslag, kommer vi inte att släppa eller publicera arkivering, kommunikation, meddelande, pressmeddelande eller rapport om säkerhetsintrång.
 4. Vi ska också rapportera sådana säkerhetsöverträdelser som kan krävas enligt lag till en relevant tillsynsmyndighet inom 72 timmar efter att ha blivit medveten om det är möjligt.

Avsnitt 8 – Geografisk plats

 1. Om personuppgifter med ursprung i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behandlas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Område, inom ett territorium som inte har utsetts av Europeiska kommissionen till att säkerställa en adekvat nivå av skydd enligt tillämplig sekretesslag, godkänner vi att överföringen ska genomföras enligt AVSNITT 6 ovan, som vi ska hålla i full kraft och effekt.
 2. Vi har databehandlingsavtal för att säkerställa efterlevnad av alla relevanta direktiv. Allt behandlingen utförs i enlighet med de högsta säkerhetsbestämmelserna.

Avsnitt 9 – Samtyckeålder

 1. Genom att använda den här webbplatsen förklarar du att du är minst ålder i din stat eller provins bostad, eller att du är myndig i din stat eller provins där du har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina mindre anhöriga använda denna webbplats.

Avsnitt 10 – Ändringar av denna sekretesspolicy

 1. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy, så se igenom den ofta.
 2. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen.
 3. Om vi gör väsentliga ändringar av denna policy kommer vi att meddela dig på vår webbplats att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om någon, vi använder eller avslöja det.
 4. Fortsatt användning av vår webbplats efter att ha informerats om sådana förändringar av dessa villkor innebär godkännande av den reviderade sekretesspolicyn. Denna integritetspolicy är en integrerad del av våra användarvillkor.
 5. Om vårt företag förvärvas eller slås samman med ett annat företag kan vi avslöja dina personuppgifter med vårt potentiella eller faktiska köpare, investerare eller efterträdande enheter i samband med en planerad omorganisation eller en faktisk omorganisation av vår verksamhet i samband med finansieringen, en försäljning eller annat transaktion som involverar avyttring av hela eller delar av vår verksamhet eller tillgångar, inklusive i syfte att tillåta den due diligence som krävs för att besluta om en transaktion ska genomföras, i enlighet med försäkringar av tillräcklig datahantering och skyddsåtgärder.
 6. Invånare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Vårt utlämnande är begränsat till situationer där vi är tillåtna gör det enligt tillämpliga europeiska och nationella dataskyddslagar och förordningar.

Avsnitt 11 – Cookies

 1. Som alla andra webbplatser använder vi ‘cookies’.
 2. Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökares preferenser och sidorna på webbplatsen som besökaren besökt eller besökt.
 3. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa vårt webbinnehåll baserat på besökares webbläsartyp och / eller annan information.

Avsnitt 12 – Frågor och kontaktinformation

 1. Om du vill: få åtkomst till, korrigera, ändra eller ta bort all personlig information vi har om dig, registrera dig ett klagomål eller bara vill ha mer information kan du göra det genom att nå oss via kontakter som tillhandahålls här.