Aktualizacja 15 marca 2021 r.

TWOJA PRYWATNOŚĆ JEST DLA NAS WAŻNA. KORZYSTAJĄC Z NASZEJ STRONY, WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I PRZEKAZYWANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU ICH PRZETWARZANIA W SPOSÓB OPISANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Naszą misją jest przejrzystość w zakresie danych, które gromadzimy na Państwa temat, jak je przetwarzamy oraz dlaczego i komu te dane są ujawniane. Niniejsza Polityka prywatności ma moc obowiązującą, gdy korzystają Państwo z naszych Stron internetowych zgodnie z naszymi Warunkami.

Dla mieszkańców Unii Europejskiej: W celu spełnienia wymogów europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) dla naszych europejskich użytkowników, niniejsza Polityka Prywatności przedstawia podstawy prawne, na których przetwarzamy Państwa Dane Osobowe oraz dostarcza innych informacji wymaganych przez GDPR.

Część 1 – Co robimy z Twoimi danymi

 1. Kiedy kupujesz coś w naszym sklepie, w ramach procesu kupna i sprzedaży, zbieramy podane przez Ciebie dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, sposób płatności, data zakupu. Wszystkie te informacje są niezbędne do zawarcia umowy, rozliczeń, wysyłki zamówionego przez Użytkownika towaru, skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw konsumenckich (np. odstąpienia od umowy, rękojmi ustawowej).
 2. Podczas przeglądania naszej Strony automatycznie otrzymujemy również adres protokołu internetowego (IP) Twojego komputera, aby dostarczyć nam informacji, które pomogą nam poznać Twoją przeglądarkę i system operacyjny.
 3. Marketing e-mailowy (jeśli dotyczy i gdy jest to prawnie dozwolone): Za Państwa zgodą i pod warunkiem, że jest to legalne w Państwa jurysdykcji, możemy, w terminach dozwolonych przez prawo, wysyłać Państwu wiadomości e-mail dotyczące naszej Strony, nowych produktów i usług oraz innych aktualizacji. Przez “zgodę” rozumiemy wyraźne i możliwe do udowodnienia pozwolenie udzielone przez Państwa. Zgoda na wysyłanie komercyjnych lub marketingowych wiadomości e-mail może być udzielona w jednym z następujących przypadków, które uznajemy za istniejące relacje biznesowe z Tobą lub zapytanie od Ciebie:

3.1.Wprowadzanie adresu e-mail na naszej Stronie bez wskazania, że nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail.

3.2. Wprowadzanie adresu e-mail w ramach próby złożenia zamówienia lub zamówienia produktu lub usługi od nas bez wskazania, że nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail.

3.3. Wprowadzanie adresu e-mail jako część porzuconego koszyka bez wskazania, że nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail.

3.4.Podanie adresu e-mail w ramach uczestnictwa w jakimkolwiek konkursie, wydarzeniu lub ankiecie przeprowadzanej przez nas i poinformowanie użytkownika, że będziemy wysyłać mu wiadomości marketingowe.

3.5. Zapisanie się na newsletter e-mailowy poprzez wypełnienie formularza na naszej Stronie.

3.6. Wszelkie przypadki, w których podczas wypełniania formularza użytkownik zaznaczył pole wyboru opt-in, wskazujące na chęć kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem, że pole to jest domyślnie odznaczone, a my poinformowaliśmy go, że wiadomości e-mail będą miały charakter komercyjny.

3.7. Wprowadzanie adresu e-mail na naszej Stronie bez wskazania, że nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail.

3.8. Wprowadzanie adresu e-mail w ramach próby złożenia zamówienia lub zamówienia produktu lub usługi od nas bez wskazania, że nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail.

3.9. Wprowadzanie adresu e-mail jako część porzuconego koszyka bez wskazania, że nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail.

3.10. Podanie adresu e-mail w ramach uczestnictwa w jakimkolwiek konkursie, wydarzeniu lub ankiecie przeprowadzanej przez nas i poinformowanie użytkownika, że będziemy wysyłać mu e-maile marketingowe.

3.11. Zapisanie się do biuletynu e-mailowego poprzez wypełnienie formularza na naszej Stronie.

3.12. Wszelkie przypadki, w których podczas wypełniania formularza zaznaczyłeś pole wyboru opt-in wskazujące na chęć kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem, że pole to jest domyślnie odznaczone, a my poinformowaliśmy Cię, że charakter wiadomości e-mail będzie miał charakter komercyjny.

 1. Wszystkie e-maile reklamowe będą w widoczny sposób zawierać informację, że bez ponoszenia kosztów użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas kolejnych e-maili marketingowych. Wszystkie wiadomości marketingowe będą w widoczny sposób zawierać opcję rezygnacji lub wypisania się za pomocą jednego kliknięcia. Po rezygnacji lub wypisaniu się z subskrypcji natychmiast zaprzestaniemy wysyłania do użytkownika wiadomości marketingowych.
 2. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika, w tym między innymi jego imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail oraz inne istotne dane do prowadzenia naszej działalności, ulepszania naszych Stron, opracowywania nowych produktów i usług, dostarczania informacji i wsparcia, lepszego zrozumienia potrzeb i zainteresowań użytkownika, personalizacji komunikacji i reklamy, wypełniania zobowiązań umownych oraz ogólnego wspierania wysokiej jakości doświadczeń użytkownika. Na przykład możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika, w tym jego adres e-mail, do:

5.1. Komunikacja, interakcja i budowanie naszych relacji z Tobą;

5.2. Dostosowania treści, produktów i usług, które są oferowane użytkownikowi;

5.3. Kontaktować się z użytkownikiem w sprawie informacji o nas i powiązanych stronach trzecich;

5.4. Przetwarzać, realizować i śledzić transakcje i prośby o produkty, usługi, wsparcie i informacje;

5.5. Weryfikacji uprawnień użytkownika do wejścia i korzystania z naszych usług;

5.6. Prowadzenia badań i analiz rynku;

mierzenia, analizowania i ulepszania naszych produktów i usług, skuteczności naszych stron internetowych oraz naszej reklamy i marketingu;

5.7. Przestrzegania wymogów prawnych;

5.8. Dostarczać reklamy targetowane, w tym wykorzystywać technologię ponownego targetowania;

5.9. Wysyłania Państwu materiałów marketingowych, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym naszego biuletynu, oraz powiadamiania Państwa o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogłyby Państwa zainteresować;

5.10. Odstraszania, wykrywania i zapobiegania oszustwom i innym zakazanym lub nielegalnym działaniom; lub

5.11.Informowania o nowych usługach, wydaniach, nadchodzących wydarzeniach i zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności.

 1. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych i nietransakcyjnych klikając na link “zrezygnuj z subskrypcji” znajdujący się na dole naszych wiadomości marketingowych i nietransakcyjnych. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujesz się nie otrzymywać naszych wiadomości e-mail lub biuletynów, możesz również zrezygnować lub wypisać się, kontaktując się z nami za pośrednictwem kontaktów podanych tutaj, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawartymi w wiadomości e-mail lub biuletynie.
 2. Wniosek o rezygnację z listy mailingowej będzie honorowany natychmiast. Użytkownik może jednak nie być w stanie zrezygnować z udostępniania wszystkich informacji, takich jak udostępnianie informacji procesorom kart kredytowych w związku z produktami lub usługami, które użytkownik zamawia u nas. Chociaż oferujemy Państwu pewną kontrolę nad komunikacją marketingową, na niektóre transakcje, relacje i wymaganą prawem komunikację nie będą miały wpływu dokonane przez Państwa wybory dotyczące komunikacji marketingowej.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do uwolnienia i ujawnienia wszelkich danych osobowych związanych lub dostarczonych przez Ciebie organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym, jeśli według naszego wyłącznego i absolutnego uznania uznamy to za konieczne w celu przestrzegania obowiązującego prawa lub na żądanie jakiejkolwiek jednostki lub agencji rządowej.
 4. Zakładamy, że wszyscy odwiedzający i użytkownicy naszej Strony uważnie przeczytali ten dokument i zgadzają się z jego treścią. Jeśli ktoś nie zgadza się z niniejszą Polityką Prywatności, powinien powstrzymać się od korzystania z naszej Strony. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej Polityki Prywatności w zależności od potrzeb.
 5. Wszelkie informacje przechowywane na naszej Stronie są traktowane jako poufne. Wszystkie informacje są przechowywane w bezpieczny sposób, a dostęp do nich ma wyłącznie upoważniony personel. Wdrażamy i utrzymujemy odpowiednie środki techniczne, bezpieczeństwa i organizacyjne w celu ochrony Danych osobowych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem i wykorzystaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą lub ujawnieniem.

Sekcja 2 – Zgoda jako podstawa

 1. Przekazując nam dane osobowe w celu realizacji transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zorganizowania dostawy lub zwrotu zakupu, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie przez nas swoich danych osobowych i wykorzystywanie ich wyłącznie z tego konkretnego powodu.
 2. Jeśli poprosimy o dane osobowe użytkownika z innego powodu, poprosimy go bezpośrednio o wyrażenie zgody lub zapewnimy możliwość odmowy.
 3. Jeśli po wyrażeniu zgody zmienisz zdanie, możesz wycofać swoją zgodę na kontaktowanie się z Tobą przez nas ze skutkiem na przyszłość i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich Danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem, w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem kontaktów podanych tutaj. Użytkownik może jednak nie być w stanie zrezygnować z udostępniania wszystkich informacji, takich jak udostępnianie informacji podmiotom przetwarzającym karty kredytowe w związku z produktami lub usługami zamawianymi przez użytkownika. Na niektóre transakcje, relacje i wymaganą prawem komunikację nie będą miały wpływu dokonane przez Państwa wybory dotyczące udostępniania informacji. W zależności od usługi, gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych może być wymagane do działania usług.
 4. Gromadzimy i przetwarzamy Dane osobowe użytkownika w różnych celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. W niektórych przypadkach odrębna zgoda nie jest wymagana, w tym:

4.1. W celu wykonania naszych zobowiązań umownych wobec Państwa;

4.2. W celu spełnienia zobowiązań prawnych lub zgodności z prawem, przepisami, nakazami sądowymi lub innymi zobowiązaniami prawnymi lub w celu pomocy w dochodzeniu; lub

4.3. Dla Uzasadnionych Interesów lub w celu prowadzenia naszej działalności i świadczenia usług, innych niż w ramach wykonywania naszych zobowiązań umownych wobec Państwa dla “uzasadnionych interesów” naszej firmy dla celów obowiązującego prawa – z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter mają interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony Danych Osobowych.Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić o edycję, aktualizację, dostęp lub usunięcie swoich danych, kontaktując się z nami za pośrednictwem kontaktów podanych tutaj. Niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia, usuniemy Dane osobowe z naszych rejestrów, a po zakończeniu wszystkich transakcji, zastosujemy się do wszystkich uzasadnionych instrukcji dotyczących usunięcia wszelkich pozostałych Danych osobowych. Firma Tyco Electronics nie będzie przechowywać danych dłużej niż jest to konieczne do spełnienia celów, dla których zostały one zebrane, lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub przepisów.

Sekcja 3 – Ujawnienie informacji

 1. Możemy ujawnić Twoje Dane osobowe w celach opisanych we wcześniejszych sekcjach niniejszej Polityki prywatności oraz w następujący sposób:

1.1. Podmiotom stowarzyszonym i partnerom: Z firmami lub przedsięwzięciami będącymi własnością lub kontrolowanymi przez nas, a także wewnętrznie w ramach naszej firmy, w celu świadczenia i ulepszania usług, w celach marketingowych oraz w celach reklamowych.

1.2. Dostawcom usług i sprzedawcom: Z partnerami biznesowymi, partnerami marketingowymi i sprzedawcami w celu dostarczania, ulepszania i personalizowania naszych usług.

1.3. Dla reklamy i marketingu: Z partnerami reklamowymi i marketingowymi w celach reklamowych i marketingowych, za zgodą użytkownika, w naszym imieniu i w imieniu osób trzecich, w tym dostawców sieci społecznościowych, jeśli tacy istnieją.

1.4. Dla niektórych analiz i ulepszeń: Z określonymi firmami w celach analitycznych i poprawy naszych usług.

1.5. Dla celów zgodności z prawem, egzekwowania prawa i bezpieczeństwa publicznego: Z organami ścigania, organami rządowymi lub regulacyjnymi, organami prawnymi lub innymi upoważnionymi stronami trzecimi w celu przestrzegania prawa, przepisów, nakazów sądowych lub innych zobowiązań prawnych lub w celu pomocy w dochodzeniu, w celu ochrony i obrony naszych praw i własności lub praw i bezpieczeństwa stron trzecich, w celu egzekwowania naszych Warunków korzystania, niniejszej Polityki prywatności lub umów ze stronami trzecimi lub w celu zapobiegania przestępczości.

Sekcja 4 – Usługi osób trzecich

 1. Ogólnie rzecz biorąc, dostawcy zewnętrzni, z których usług korzystamy, będą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać Państwa dane jedynie w zakresie niezbędnym do umożliwienia im wykonywania określonych usług, które nam świadczą. Niektóre usługi stron trzecich, takie jak bramki płatnicze i inne podmioty przetwarzające transakcje lub płatności, są zobowiązane do przestrzegania nałożonych na nie standardów bezpieczeństwa, takich jak Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), który jest zbiorem standardów bezpieczeństwa mających na celu zapewnienie, że wszystkie podmioty przetwarzające płatności, które przyjmują, przetwarzają, przechowują lub przekazują informacje o kartach kredytowych, utrzymują bezpieczne środowisko. Wszystkie wykorzystywane przez nas bramki płatności bezpośrednich stosują się do PCI-DSS, który jest wspólnym wysiłkiem takich marek jak Visa, MasterCard, American Express i Discover, w celu zabezpieczenia obsługi danych kart.
 2. Podczas gdy my nie będziemy przechowywać informacji o Państwa karcie kredytowej, takie bramy płatnicze i inne podmioty przetwarzające transakcje lub płatności, zgodnie z PCI-DSS, mogą przechowywać dane dotyczące transakcji zakupu tylko tak długo, jak jest to konieczne do zakończenia transakcji, a następnie tylko tak długo, jak jest to wymagane przez prawo.
 3. Takie bramki płatnicze i inne procesory transakcji płatniczych oraz inne strony trzecie mają własne polityki prywatności w odniesieniu do informacji, które jesteśmy zobowiązani im przekazać w związku z Państwa transakcjami związanymi z zakupami.
 4. W przypadku tych dostawców zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć sposób, w jaki Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez tych dostawców.
 5. W szczególności należy pamiętać, że niektórzy dostawcy mogą być zlokalizowani w innej jurysdykcji lub mieć obiekty, które znajdują się w innej jurysdykcji niż Ty lub my. Jeśli więc zdecydujesz się przystąpić do transakcji, która obejmuje usługi zewnętrznego dostawcy usług, wówczas Twoje dane mogą podlegać prawu jurysdykcji, w której znajduje się ten dostawca usług lub jego obiekty.
 6. Gdy opuścisz naszą Stronę lub zostaniesz przekierowany do strony internetowej lub aplikacji innej firmy, nie będą Cię już obowiązywały niniejsze Zasady ochrony prywatności ani Warunki korzystania z usług naszej strony internetowej.

Sekcja 5 – Linki

 1. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani nie zarządzamy. Linki te podajemy jedynie dla Państwa wygody. Nie mamy kontroli, nie sprawdzamy i nie jesteśmy odpowiedzialni za strony internetowe osób trzecich, ich zawartość, ani żadne towary lub usługi dostępne za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
 2. Nasza Polityka prywatności nie ma zastosowania do Stron osób trzecich, a wszelkie dane, które przekazujesz na Strony osób trzecich, przekazujesz na własne ryzyko.
 3. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej Strony Zewnętrznej, z którą wchodzisz w interakcję.

Sekcja 6 – Bezpieczeństwo

 1. Aby chronić Państwa dane osobowe, podejmujemy rozsądne środki ostrożności i stosujemy najlepsze praktyki branżowe, aby mieć pewność, że nie zostaną one w niewłaściwy sposób utracone, niewłaściwie wykorzystane, udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone.
 2. Jeśli użytkownik przekazuje nam poufne informacje, takie jak dane uwierzytelniające do logowania i informacje o karcie kredytowej, informacje te są szyfrowane przy użyciu technologii secure socket layer (SSL) i przechowywane przy użyciu szyfrowania AES-256.
 3. Chociaż żadna metoda transmisji przez Internet lub przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna, stosujemy ogólnie przyjęte standardy handlowe w celu ochrony danych osobowych.

Sekcja 7 – Naruszenie

 1. O ile obowiązujące prawo nie zabrania inaczej, Chartis powiadomi Państwa, tak szybko jak to będzie możliwe w danych okolicznościach, ale w każdym razie nie później niż w ciągu 72 godzin od powzięcia wiadomości, o każdym przypadkowym, nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem zniszczeniu, utracie, zmianie lub ujawnieniu Danych osobowych lub dostępie do nich (“Naruszenie bezpieczeństwa”), które może spowodować wysokie ryzyko negatywnego wpływu na prawa i wolność osób fizycznych. Takie powiadomienie powinno zawierać:

1.1. Szczegółowy opis Naruszenia Bezpieczeństwa;

1.2. Rodzaj danych, które były przedmiotem Naruszenia Bezpieczeństwa.

 1. W takim przypadku (“Naruszenie bezpieczeństwa”) przekażemy:

2.1.Nazwisko i dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych lub inne punkty kontaktowe, w których można uzyskać więcej informacji;

2.2. Opis prawdopodobnych skutków Naruszenia Bezpieczeństwa;

2.3. Opis środków podjętych lub proponowanych do podjęcia przez nas w celu zaradzenia Naruszeniu Bezpieczeństwa, w tym, w stosownych przypadkach, środków mających na celu złagodzenie jego ewentualnych negatywnych skutków;

2.4. Dodatkowo w takim powiadomieniu lub później, gdy tylko takie informacje mogą zostać zebrane lub w inny sposób staną się dostępne, wszelkie inne informacje, których mogą Państwo w uzasadniony sposób zażądać w związku z Naruszeniem bezpieczeństwa.

 1. Bezzwłocznie podejmiemy działania w celu zbadania Naruszenia bezpieczeństwa i podejmiemy standardowe w branży, uzasadnione z handlowego punktu widzenia wysiłki w celu złagodzenia skutków takiego Naruszenia bezpieczeństwa zgodnie ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Umowy oraz, z zastrzeżeniem uprzedniej pisemnej zgody Klienta, w celu przeprowadzenia wszelkich działań naprawczych lub innych działań niezbędnych do usunięcia Naruszenia bezpieczeństwa. O ile nie jest to wymagane na mocy obowiązującego prawa ochrony prywatności, nie ujawnimy ani nie opublikujemy żadnych zgłoszeń, komunikatów, zawiadomień, informacji prasowych ani raportów dotyczących jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa.
 2. Zgłosimy również takie Naruszenie Bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami prawa, odpowiedniemu organowi nadzorczemu w ciągu 72 godzin od uzyskania informacji, o ile jest to możliwe.

Sekcja 8 – Położenie geograficzne

 1. W przypadku, gdy dane osobowe pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, na terytorium, które nie zostało wyznaczone przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony zgodnie z obowiązującym Prawem Prywatności, zgadzamy się, aby transfer został podjęty zgodnie z SEKCJĄ 6 powyżej, którą utrzymamy w pełnej mocy.
 2. Posiadamy umowy dotyczące przetwarzania danych w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi odpowiednimi dyrektywami. Wszelkie przetwarzanie odbywa się zgodnie z najwyższymi przepisami bezpieczeństwa.

Sekcja 9 – Wiek zgody

 1. Korzystając z tej strony, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i udzielił nam zgody na umożliwienie korzystania z tej strony przez osoby nieletnie pozostające pod jego opieką.

Sekcja 10 – Zmiany w niniejszej polityce prywatności

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o jej częste przeglądanie.